Welkom bij Zorgmaat de Slinge.

Jouw maatje naar zelfstandigheid!

Bij Zorgmaat de Slinge zijn wij er van overtuigd dat ieder individu kernkwaliteiten bezit, die met de juiste hulp naar boven gebracht kunnen worden. Wij willen daarom de zorg verbeteren! Wij geloven dat met persoonlijke hulp op maat iedereen verder kan komen. Wij werken hierbij aan de behoefte van de cliënt en om die reden vragen wij de cliënt mee te denken over zijn of haar hulpverleningstraject. Hiermee stimuleren wij het behoud van eigen regie. Want hulp, hoe goed deze ook is, werkt alleen als de cliënt dat echt zelf wilt. Alleen dan kunnen we doen waar we goed in zijn en zorgen we dat de cliënt zo snel en zo sterk mogelijk weer aan het roer van zijn of haar leven staat.
image

In ons FasehuisPlus bieden we plek aan jeugdigen tussen de 14 en 18 jaar, die om de een of andere reden niet thuis kunnen wonen. We bieden intensieve zorg om de jeugdigen naar zelfstandigheid te helpen. Ons FasehuisPlus is een Driestroomhuis, waarbij de hoofdbehandelaar van de Driestroom betrokken is.

image

Wij zijn er voor jeugdigen die in het dagelijkse functioneren ondersteuning nodig hebben.
Door onze ervaring en expertise zijn we de juiste partij om ze verder te helpen. Ook bij diegene die onbereikbaar lijken, kunnen we op een laagdrempelige manier contact maken en ze in beweging krijgen.

image

Maakt u zich als ouder zorgen om de ontwikkeling van uw kind en ziet u dat uw kind bijvoorbeeld snel boos wordt of angstig is? Spijbelt hij of zij regelmatig van school of voelt uw kind zich eenzaam of down? We steken daarbij in op een goede afstemming met u als ouder, zodat we samen uw kind weer vooruit kunnen helpen.

image

De crisiszorg is er voor jeugdigen die acuut een (veilige) plek nodig hebben.

Onze focus ligt hierbij om de situatie te stabiliseren en vanuit daar verder te kijken naar passende zorg. In ons fasehuis hebben we ruimte voor in ieder geval 1 crisisplek.

HKZ
Driestroom logo