‘Probeer niet de persoon te veranderen, verander de context’

Wij staan voor goede en persoonlijke begeleiding, een veilige woonomgeving mét de ondersteuning die u nodig heeft. De zorgaanpak van Zorgmaat de Slinge kenmerkt zich onder andere door een verbindende aanpak. Leidend is het besef dat we geen controle hebben op het gedrag van de ander. We hebben enkel controle over ons eigen gedrag en welke interventies wij kunnen inzetten.

Onze werkwijze

Wonen bij Zorgmaat De Slinge betekent wonen met begeleiding op maat. Dat houdt in dat we samen kijken naar wat jij aan ondersteuning kunt gebruiken om jezelf te ontwikkelen. Wat wil je bereiken? Wat wil je leren?

Samen met jou en jouw steunpilaren maken we een zorgplan om jou verder te helpen. In het plan beschrijven we hoe we toewerken naar de gewenste ontwikkeling op verschillende leefgebieden. We gaan daarbij uit van doelen binnen de kaders van wat je aankunt. Je kunt bij ons in een veilige omgeving nieuwe dingen leren. We stimuleren je hierbij om de regie te nemen. Op je eigen tempo jezelf ontwikkelen. Jij werkt aan je toekomst. En wij helpen je daarbij. We werken hierbij nauw samen met jouw steunpilaren en vragen hen ook om jou te ondersteunen. Dit doen we omdat we het belangrijk vinden dat jij vanuit alle kanten gesteund wordt in jouw traject. Daarnaast vinden wij deze steun belangrijk omdat je bij ons uitstroomt en het uiteindelijk samen met jouw steunpilaren gaat doen.

Huiselijkheid, betrokkenheid, contact, persoonlijke aandacht, veiligheid, rust, regelmaat, structuur en ondersteuning staan bij het wonen bij Zorgmaat De Slinge centraal.

De begeleiding

Bij Zorgmaat de Slinge krijg je altijd een vaste persoonlijke begeleider. Deze begeleider is als een mentor voor je en is jouw aanspreekpunt als het gaat om regelzaken. Hij heeft het overzicht van alle hulp en activiteiten die je ontvangt en behoudt het totaaloverzicht. Naast jouw mentor zijn er ook andere begeleiders waarmee je te maken hebt. Bij hen kun je ook altijd terecht voor alle praktische zaken en of een goed gesprek.

Zorgmaat de Slinge - Ons hulpverleningstraject

Het traject

Stap 1 Oriënterend gesprek
Voor het oriënterend gesprek worden de personen uitgenodigd die het belangrijkst voor je zijn met betrekking tot je ontwikkeling. Deze personen noemen we de steunpilaren en zijn voor ons enorm belangrijk om jou verder te helpen. Denk hierbij aan je ouders, eventuele voogd en jouw contactpersonen vanuit de gemeente. Tijdens een oriënterend gesprek maken we kennis met elkaar en horen we graag waar je hulp bij nodig hebt. We bieden een luisterend oor en stellen vragen waar we iets meer van willen weten in het belang van ons hulpaanbod. We vragen je hierbij altijd om toestemming en als je ergens geen antwoord op wilt geven dan ben je daar vrij in. In het gesprek proberen we te achterhalen waar de knelpunten liggen en proberen zo te kijken of we een hoofddoel helder kunnen krijgen. In dit gesprek wordt tenslotte een keuze gemaakt voor de zorgvorm die het meest passend is bij jouw begeleidingsbehoefte . Klik hier voor de mogelijkheden die er zijn met betrekking tot de zorgvormen.

Stap 2 Formuleren van werkdoelen
Na het oriënterend gesprek gaan wij aan de slag met het opstellen van werkdoelen en een zorgplan. Nadat we deze hebben opgesteld wordt het aan jou en jouw steunpilaren voorgelegd en nemen we het stap voor stap met iedereen door. Mochten er aanpassingen nodig zijn dan stellen we dit bij en gaan na goedkeuring van het plan verder.

Stap 3 Aan de slag
Na goedkeuring van het plan gaan we de samenwerking met aan. Hierbij werken wij met de methodiek Verbind Gezag en Geweldloos Verzet. Daarbij kijken we samen met jou naar steunpilaren binnen jouw kringen. Dus wie zijn er belangrijk voor je en wie kunnen jou ondersteunen in het veranderproces wat je aangaat? Deze steunpilaren betrekken we zo veel als mogelijk in de hulpverlening, zodat als de begeleiding vanuit Zorgmaat de Slinge later stopt je samen met hen verder kunt.

Stap 4 (Tussentijds) Evalueren
Na enkele maanden word je uitgenodigd voor een evaluatie. Hierbij wordt je mening gevraagd over de begeleiding die je hebt ervaren. We zijn hierbij erg benieuwd naar wat er goed gaat en wat er beter kan. Als je op- of aanmerkingen hebt, horen we dat graag want alleen dan kunnen we onze hulpverlening beter op jouw behoefte afstemmen. Je bent natuurlijk altijd vrij om eerder ook al aan te geven hoe je vindt dat het gaat. Hoe eerder we weten waar het stroef loopt des te sneller we daarop kunnen anticiperen. Tijdens de evaluatie bespreken we ook of we ergens wat moeten aanpassen of dat we moeten doorgaan zoals het gaat.

Stap 5 Afrondingsfase
In de laatste fase gaan we richting de afronding. In deze fase word je klaargestoomd om zonder onze begeleiding te participeren in de maatschappij. Ook wordt er een eindgesprek gepland en hierbij wordt er samen met jou en jouw steunpilaren gekeken welke positieve stappen er allemaal zijn gezet. Tevens krijg je wederom de mogelijkheid geboden om aan te geven hoe je onze begeleiding hebt ervaren. Waar moeten we mee doorgaan en wat kan er beter?