Wij richten ons op het begeleiden en ondersteunen van jongeren en jongvolwassenen die op verschillende gebieden vastlopen. We werken hierbij vanuit jouw zorgvraag of jouw netwerk, om je weer grip te laten krijgen op jouw leven en zo zelfstandig mogelijk te laten participeren aan de maatschappij.

Bij ambulante woonbegeleiding woon je zelfstandig en krijg je (extra) begeleiding vanuit Zorgmaat de Slinge. We helpen je daarbij richting zelfstandigheid en stellen daarbij samen met jou en jouw steunpilaren doelen op om jouw ambities waar te kunnen maken. De begeleiding is er op gericht om jouw kwaliteiten naar boven te halen en je te helpen met diverse praktische zaken. Tegelijkertijd ook om je te helpen regie te pakken over je leven indien je hulp nodig hebt om jezelf te motiveren om tot iets te komen. Dit doen we in je eigen leefomgeving en dat kan bij jou thuis zijn, maar kan ook op school, bij de (sport)vereniging of tijdens een wandeling in het park. We komen daar waar jij het graag wilt. We komen daar waar jij het graag wilt en op het tijdstip dat jou uitkomt, dat kan zowel overdag als in de avond of in het weekend.

image

Werkwijze

Als organisatie zijn we laagdrempelig en leggen we actief contact met jou en de belangrijkste personen om jou heen. Samen met jou en de belangrijkste personen in je omgeving wordt er een hulpverleningsplan opgesteld. Dit plan wordt periodiek geëvalueerd en weer bijgesteld indien dit nodig is. Dit maakt onze begeleiding toegankelijk en kan deze altijd op maat en vraaggericht geleverd worden. We proberen een bijdrage te leveren aan het vergroten van jouw kansen op een gelijkwaardige plek in de samenleving. De intensiviteit van de begeleiding is afhankelijk van de zorgvraag en wordt in overleg met jou en de verwijzer afgestemd.