Bij Zorgmaat de Slinge zijn wij er van overtuigd dat ieder individu kernkwaliteiten bezit, die met de juiste hulp naar boven gebracht kunnen worden. Wij willen daarom de zorg verbeteren! Wij geloven dat met persoonlijke hulp op maat iedereen verder kan komen. Wij werken hierbij aan de behoefte van de cliënt en om die reden vragen wij de cliënt mee te denken over zijn of haar hulpverleningstraject. Hiermee stimuleren wij het behoud van eigen regie. Want hulp, hoe goed deze ook is, werkt alleen als de cliënt dat echt zelf wilt. Alleen dan kunnen we doen waar we goed in zijn en zorgen we dat de cliënt zo snel en zo sterk mogelijk weer aan het roer van zijn of haar leven staat.

Ons team bestaat uit professionals met diverse achtergronden en hebben veel ervaring binnen de jeugdzorg, GGZ, forensisch- psychiatrie en het begeleiden van cliënten met (ernstige) gedragsproblemen, ADHD, NAH, PDD-NOS, of andere stoornissen die vallen in het autistisch spectrum. Samen hebben we gedegen kennis en ervaring met behandeling, begeleiding, bemiddeling en training. Naast onze vakkennis en ervaring, zijn we cultuursensitief en houden we rekening met eventuele andere wensen om de hulp af te stemmen op jouw leefomgeving. Hierdoor kunnen de gewenste doelen efficiënter en effectiever gerealiseerd worden.

image

Missie en Visie

Onze zorg is gericht op het vergroten van de participatie en zelfredzaamheid van cliënten. Daarbij laten we ons zoveel mogelijk leiden door de wensen en mogelijkheden van de cliënten. Het aanbod is voornamelijk gericht op de hulpvraag. Wij proberen hier zo veel mogelijk in tegemoet te komen, om zo tot een passende actieplan te komen. Zorgmaat de Slinge denkt in kansen en mogelijkheden en benadert cliënten op een respectvolle, duidelijke en oplossingsgerichte wijze.

We zijn persoonlijk betrokken, hebben de expertise en zijn als organisatie laagdrempelig. Begrip voor de normen en waarden van cliënten is voor ons een vanzelfsprekendheid. Door als organisatie kleinschalig te blijven, kunnen we deze persoonlijke aanpak waarborgen. Ook investeren wij tijd in de personen die belangrijk voor cliënten zijn om samen te kijken hoe we met zijn allen de cliënten kunnen helpen.

Onze kernwaarden

image
De mens staat centraal
Ieder mens is uniek, ieder mens heeft talenten en ieder mens verdient een kans. Je mag zijn wie je bent. Vanuit een veilige basis ga je ontdekken wie je bent, wat je kan en ga je nieuwe dingen leren.
image
Passie
Gedreven vanuit een innerlijke overtuiging dat we met ons werk van toegevoegde waarde zijn, zetten we ons elke dag weer met hart en ziel in. Zo halen we het beste uit onszelf en helpen we de mensen die wij ondersteunen.
image
Samen
Wij geloven in de kracht om samen het beste resultaat tot stand te brengen. Dat doen wij multidisciplinair met de mensen die we ondersteunen, die centraal staan in ons handelen en betrekken daar waar nodig andere zorgaanbieders.
image
24/7 bereikbaar
Wij zijn er wanneer de mensen ons nodig hebben. ‘s Avonds laat, in het weekend of juist heel erg vroeg. Ook in de nacht zijn we bij calamiteiten bereikbaar en kijken we naar een passende oplossing voor de situatie.